Integritetspolicy

Senast Uppdaterad den 02-Feb-2023
Giltig Från och Med den 02-Feb-2023

Denna Integritetspolicy beskriver AV Group AB:s, Kungsgatan 41, Göteborg 41115, Sverige, e-post: info@avgroup.se, telefon: 0735013050, policy för insamling, användning och utlämnande av informationen vi samlar när du använder vår hemsida (https://www.avgroup.se) (“Tjänsten”). Genom att komma åt eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och lämnande ut av din information i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen besök inte eller använd inte Tjänsten.

Vi kan ändra denna Integritetspolicy när som helst utan någon notis till dig och kommer att publicera den reviderade Integritetspolicyn på hemsidan. Den reviderade Policyn träder i kraft 180 dagar från när den reviderade Policyn publiceras på Tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av Tjänsten efter sådan tid kommer att utgöra din accepterande av den reviderade Integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

 1. Information vi samlar in:

  Vi kommer att samla och bearbeta följande personliga information om dig:

  1. Namn
  2. E-post
  3. Mobil
  4. Företagsnamn
 2. Hur vi använder din information: 

  Vi kommer att använda den information vi samlar om dig för följande ändamål:

  1. Marknadsföring/Reklam
  2. Administrativ information
  3. Riktad reklam
  4. Hantera kundbeställningar

  Om vi vill använda din information för något annat ändamål, kommer vi att be om ditt samtycke och kommer endast att använda din information efter att vi har fått ditt samtycke och då endast för det ändamål (ändamålen) för vilket samtycket ges, såvida vi inte är skyldiga att göra annat enligt lag.

 3. Hur vi delar din information:

  Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att ha sökt ditt samtycke, förutom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  1. Annonsering
  2. Analys
  3. Datainsamling & bearbetning

  Vi kräver att sådana tredjeparter använder den personliga information vi överför till dem för det ändamål för vilket den överförts och inte behåller den längre än det som krävs för att uppfylla detta ändamål. Vi kan lämna ut din personliga information för följande:
  (1) att följa gällande lagar, regler, domstolsbeslut eller annan rättslig process;
  (2) att hålla dig till dina avtal med oss, inklusive denna Integritetspolicy; eller
  (3) att besvara påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot någon tredjeparts rättigheter.

  Om tjänsten eller vårt företag sammanförs eller förvärvas av ett annat företag, kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

 4. Bevarande av din information:

  Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarkonton stannar oanvända eller så länge vi behöver det för att uppfylla syftena för vilka den samlades in enligt detaljerna i denna Integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information i längre perioder såsom bokföring / rapportering i enlighet med gällande lagstiftning eller för andra legitima skäl som tillämpning av rättigheter, förebyggande av bedrägerier etc. Resterande anonym information och sammanfattad information, varken av vilka identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras oändligt.

 5. Dina rättigheter:

  Beroende på den tillämpliga lagen kan du ha rätt att få tillgång till och/eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv bearbetning av dina data, be oss att dela (porta) din personliga information till en annan enhet, återkalla samtycke du lämnat till oss att bearbeta dina data, en rätt att anmäla till en statlig myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt gällande lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@avgroup.se. Vi kommer att besvara din förfrågan i enlighet med gällande lag.

  Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller bearbeta de nödvändiga personuppgifterna eller återkallar samtycke till att bearbeta samma för de nödvändiga syftena, kanske du inte kan få tillgång till eller använda tjänsterna för vilka din information söktes.

 6. Cookies Etc.

  För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningsteknologier, vänligen se vår Cookie Policy.

 7. Säkerhet:

  Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förebygga förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Vi kan dock inte garantera absolut säkerhet och därför kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du skickar till oss och du gör det på eget ansvar.

 8. Tredjepartslänkar och användning av din information:

  Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy tar inte upp integritetspolicyn och andra praxiser hos tredje part, inklusive någon tredje part som driver en webbplats eller tjänst som kan nås via en länk på tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och antar ingen ansvar för innehållet, integritetspolicyer eller praxiser hos tredje parts webbplatser eller tjänster.

 9. Klagomål / Dataskyddsombud:

  Om du har några frågor eller oro för behandlingen av din information som finns hos oss, kan du skicka e-post till oss på
  AV Group AB,
  Kungsgatan 41,
  email: info@avgroup.se.
  Vi kommer att hantera din förfrågan eller oro i enlighet med tillämplig lag.