Genom att använda våra tjänster accepterar du följande allmänna villkor:

  1. Tjänster: Vi erbjuder en mängd olika tjänster, inklusive utveckling av webbsidor, e-handel lösningar, sökmotoroptimering, m.m. Vi garanterar att våra tjänster utförs professionellt och i enlighet med industristandarder.

  2. Projektbetalningar: Betalningar för våra projekt kommer att tas upp före projektstart och enligt den tidsplan och det pris som är överenskommet mellan oss och kunden. Vi förbehåller oss rätten att neka tjänster till kunder som inte har betalat sina fakturor i tid.

  3. Egendomsrätt: Kunden äger rätten till alla resultat som skapats under projektet såvida inte annat överenskommits. Vi förbehåller oss rätten att använda resultatet i vår portfolio och för marknadsföringsändamål.

  4. Garantier: Vi garanterar att våra tjänster levereras i enlighet med projektbeskrivningen och att alla tekniska krav uppfylls. Vi garanterar inte att projektet kommer att möta alla kundens förväntningar eller att det kommer att fungera felfritt i framtiden.

  5. Ansvar: Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som uppstår från användningen av våra tjänster eller från bristande prestanda.

  6. GDPR godkänd Cookie Compliance: Webbyrån erbjuder tjänsten att skapa en GDPR godkänd Cookie Compliance på kundens webbplats. Om kunden väljer att inte använda denna tjänst så är det kundens ansvar att se till att deras webbplats följer GDPR-regler när det gäller användningen av cookies. Webbyrån tar inget ansvar för eventuella konsekvenser som kan uppstå på grund av kundens val att inte använda vår GDPR-tjänst.
  7. Ändringar av allmänna villkor: Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst. Kunden är ansvarig för att regelbundet granska allmänna villkor och att följa eventuella ändringar.

Genom att använda våra tjänster accepterar du dessa allmänna villkor. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.